Home | 
Contact formulier | 
Nieuws
U bevindt zich hier: Home > Vereniging > Ligplaats/Winterstalling
CMS & Webdesign by Footsteps
Hoofdmenu
Vereniging
Over ons
Diverse Formulieren
Contactgegevens
Statuten WSV Giesbeek
Tarieven / Prijzen
Ligplaats/Winterstalling
Contactformulier
Agenda
Nieuwsbrieven
Haven
Evenementen
Zeilwedstrijden
Eredivisie zeilen
Zeilcursussen
Wintercursussen
Motorboten
Rond-en Platbodemcompagnie
Aangepast zeilen
Foto's en Film
Forum
Ruumsingers
Eetcafe Ruumzicht
Meer weten?

Aanvragen ligplaats en/of Winterstalling

1) AANVRAGEN LIGPLAATS OF LIGPLAATSWIJZIGING ZOMERSEIZOEN

Verzoeken van leden voor een vaste ligplaats of ligplaatswijziging in het water voor het zomerseizoen kunnen tot 1 december schriftelijk ingediend worden bij de administratie. Hiervoor is op het havenkantoor of op de website een aanvraag-wijzigingsformulier aanwezig.

klik hier om online een ligplaats aan te vragen.

Indien u reeds een verzoek heeft ingediend (dit kunt u controleren op het leden controleformulier elk jaar aan u gestuurd met het clubblad van september) is een herhaalde aanmelding niet nodig.
Een ligplaats kan alleen voor een eigen boot en voor eigen gebruik worden aangevraagd.

Alle verzoeken worden toegevoegd aan de wachtlijst, die in volgorde van lidmaatschapnummer in december en januari voorafgaande aan het zomerseizoen wordt afgewerkt. 

Elk lid krijgt dan een bericht (telefonisch of schriftelijk) of zijn of haar verzoek gehonoreerd is.

Later ontvangen aanvragen voor een ligplaats in het water komen niet meer in aanmerking voor een vaste ligplaats voor het betreffende zomerseizoen. Deze kunnen wel in aanmerkingen komen voor een (tijdelijke) gastenplaats, indien hiervoor nog ruimte beschikbaar is. 

2) AANMELDEN WINTERSTALLING

Vanaf 16 oktober begint voor de ligplaatsen het winterseizoen weer en wij verzoeken alle leden om hun boot vóór uiterlijk 1 november naar hun winterstalling te brengen, indien deze niet in onze haven overwinteren.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor de winterstalling.
U kunt het formulier ook invullen en mailen naar havenmeester@wsvgiesbeek.nl
Vergeet niet te checken of het formulier daadwerkelijk is binnengekomen op de Watersportvereniging en niet in de spambox terecht is gekomen.
U kunt daarvoor bellen op maandag, woensdag of vrijdag tijdens kantooruren 0313-631434.

Alle schepen die vanaf die datum (1 nov.) nog in onze haven aanwezig zijn worden geacht gebruik te maken van de winterstalling en zijn derhalve winterliggeld verschuldigd.

Het winterliggeld wordt berekend per m2 voor het gehele winterseizoen (voor tarieven zie bij Tarieven elders) of een gastentarief per meter lengte per dag. Het voor u voordeligste tarief wordt berekend !

Voor de stalling in het water is geen inschrijving vooraf nodig, alleen voor stalling op de wal (voor niet trailerbare schepen) moet een aanmeldingformulier vanaf 1 september z.s.m. bij de havenmeester of administratie ingeleverd worden, waarbij vaste ligplaatsbezitters die zich vóór 30 september hebben aangemeld voorrang hebben bij de toewijzing van de bokken.

Het aanmeldingsformulier is alleen beschikbaar in ons clubblad en op het havenkantoor.  Alle overige formulieren zijn niet van toepassing en worden niet in behandeling genomen. 

Belangrijk: Zorg voor stalling op de wal altijd voor voldoende ondersteuning van uw boot. Het gewicht moet altijd gedragen worden door de sterkste constructiedelen van uw schip, hetgeen meestal de kiel is.  Zijsteunen moeten geplaatst worden op de spanten van de boot en zijn alleen maar voor tegengaan van het kantelen. Zij moeten nooit (langdurig) het gewicht van het schip dragen. Omdat onze vereniging alleen maar de mogelijkheid heeft voor het hellen van uw schip op bokken, moet u duidelijk aangeven waar de steunen moeten zitten en zodra de boot op de wal is, direct controleren of alles op de juiste plaats zit, want alleen u kent uw schip en niet het havenpersoneel. Wij willen u wel behulpzaam zijn met daad en raad, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar voor het op de juiste wijze stallen van het schip.   

 

 

 

 

 

Leden die hun boot gedurende (een deel van) het zomerseizoen reeds op een bok gestald hebben, krijgen geen voorrang bij de toewijzing en zullen bij een tekort aan bokken alleen een ligplaats in het water voor het winterseizoen toegewezen krijgen.   

Voor slijpwerkzaamheden aan schepen is naast de grote loods een werkplek gecreëerd. Men dient hiermede met het parkeren van auto’s rekening te houden. Eigenaren die voor regulier onderhoud willen slijpen moeten dit vermelden met opgaaf van reden op het formulier bij de havenmeester met eventuele bijzonderheden.

 

De afspuitplaats wordt ingepland voor het schoonspuiten van schepen die net door de havenmeester geheld zijn en staat onder toezicht van de havenmeester. Alleen in overleg met de havenmeester kunnen ook schepen die door de eigenaar zelf uit het water worden gehaald gebruik maken van de afspuitplaats.